Produkter

Product in focus Acetrack

Vår produktportfölj

Deversify är ett företag som erbjuder flera produkter. Vi arbetar med hårdvara, mjukvara och erbjuder utbildningstjänster för att öka konsumenternas insikter om deras egen metabola hälsa och välbefinnande.

Läs mer

Vår affärsmodell

Deversifys produktportfölj möjliggör en flexibel affärsmodell och möjligheten att sälja till både konsument (B2C), företag (B2B) och myndigheter (B2G).

Idag säljer vi främst våra produkter till konsumentmarknader (B2C). Detta gör vi direkt genom våra egna hemsidor getacetrack.com och elitista.se ((för mer information om Acetrack och Elitista, se nedan).

Vi når flera geografiska konsumentmarknader genom samarbetsval med återförsäljare och distributörer. Vi värnar om våra partners och är stolta över att arbeta med Upgrit, Svenskt Kosttillskott, Amazon, Biohackers Market, KetoFitShop, Wellness EQ and Biohacking Center. We ship to all EU countries, Norway, UK, US, Canada, Australia, and New Zeeland.

Vi säljer också utbildningstjänster till konsumenter och till progressiva företag som strävar efter att öka sin kunskap om metabol hälsa. Genom Elitistas Elitistas utbildningspaket erbjuder vi utbildning och övervakning för att öka medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Vi tror att bemyndigade konsumenter/patienter i framtiden kommer att kräva övervakning och utökade tjänster från både offentliga vårdgivare och från privata vårdgivare. Som ett svar på efterfrågan från konsumenthälsomarknaden ser vi en ökad efterfrågan på också Deversifys produkter och tjänster under kommande år.

Acetrack

Hårdvara och app

Ketonmätaren Acetrack mäter om din kropp förbränner fett. Genom att mäta koncentrationen av aceton, en biprodukt från fettförbränning, i utandningsluften är det möjligt att avgöra om en person visar sig vara i ketos eller inte. Ketos är det metabola tillståndet där fett, istället för glukos, bryts ned i levern. Enkelt uttryckt får du ett kortvarigt kvitto på att din kropp har gått över till fettbaserad energiförbrukning.
Acetrack används av individer som kämpar med viktkontroll, av hälsooptimerare och av individer som vill vara i fettförbränningsläge i kroppen av medicinska skäl. Många användare föredrar utandningsprov framför blod- eller urintester eftersom utandningsprov är mer diskreta och hygieniska.

Acetrack har två tydliga fördelar jämfört med andra ketonmätare på marknaden. Den ena är att Acetrack använder en måttenhet baserad på fysikens grundläggande principer: partialtrycket av aceton i miljondelar (ppm). Den andra fördelen är att Acetrack har en högkvalitativ tryckssensor som reglerar att utandningsluften kommer från den djupaste delen av lungorna. Detta gör att högsta möjliga repeterbarhet bibehålls över tid vilket ger ökad tillförlitlighet för användaren.

Acetrack säljs för närvarande över hela Europa via återförsäljare och från vår egen e-handelsplattform: getacetrack.com.

See more details

Elitista

Utbildningstjänster

Elitista är vårt ’Masterclass for Health Programme’. Det är en hälsoutbildningsplattform som ger indivier kunskap om sin egen metabola hälsa och verktyg för man kan gå tillväga för att förbättra sitt välmående. Med Ewa Meurk – även känd som Hälsoingenjören – i ledningen, coachar, utbildar och guidar Elitista-teamet sina kunder mot en hälsosam ämnesomsättning och viktkontroll.
Kurserna, som ges genom vår digitala utbildningsplattform, täcker olika ämnen beroende på kundens behov, till exempel fördelarna med ”simulerad fasta” och ”blodsockerhantering”. Kurser ges också till företag som vill utbilda sin personal om fördelarna med metabol hälsa. Alla utbildningar kan ges på plats eller online.

Elitistas kurser ger varje individ kunskap och verktyg för att förbättra sin hälsa utöver dieter, viktfixering och hälsoångest. Metabola syndrom som fetma är en hormonell obalans där blodsocker, insulin och leverfunktion spelar en avgörande roll. Om du lider av hormonell obalans ökar tyvärr risken för livsstilssjukdomar som diabetes typ 2, demens, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Genom Elitista får du verktygen att förändra ditt liv från grunden genom att förstå, mäta och analysera olika biomarkörer.

See more details